3 Jun 2020 Lantmäteriet (the national land survey agency) and the Swedish Maritime Administration (SMA) have a joint responsibility to map, update and 

6739

Det är den tid vi behöver lägga ner på ditt ärende som avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är.

Andra kartor är tillgängliga via särskilda geodatatjänster (API:er) och nedladdningsbara filer. Öppettider till Lantmäteriet Inskrivningen i Uddevalla. Hitta öppettider, adress, telefonnummer för Lantmäteriet Inskrivningen på Zachaus Gränd 2 i Uddevalla - Öppettider.nu En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter ihop; till exempel vägar, bryggor eller lekplatser. Vi hjälper dig med hur en gemensamhetsanläggning kan bildas, förvaltas, ändras eller tas bort. Lantmäteriets kontor i Uddevalla betjänar Tanums kommun. Besöksadress: Zachaus gränd 2. Postadress: Box 577, 451 22 Uddevalla.

Uddevalla lantmäteri

  1. Latour utdelning 2021
  2. Domar tingsratt

Lantmäteriet är en svensk förvaltningsmyndighet med uppgifter inom lantmäteri och kartografi.. Lantmäteriet, tidigare Lantmäteriverket och 21 lantmäterimyndigheter, blev den 1 september 2008 samlat i en myndighet med det officiella namnet Lantmäteriet. För att skydda befintlig stad från de återkommande översvämningarna har Uddevalla kommun i flera år arbetat för att kunna bygga ett översvämningsskydd. Utredningsfasen som pågått mellan 2018-2020 innehåller samtliga viktiga förutsättningar för att kunna projektera bygget av ett översvämningsskydd längs Bäveån.

Postadress. Uddevalla kommun. Miljö och Stadsbyggnad.

Uddevalla har en kommunal lantmäterimyndighet. Vissa förrättningar, till exempel sådana som berör flera kommuner, större infrastrukturs förrättningar eller sådana som på begäran av sakägare när Uddevalla kommun är sakägare kan/ska handläggas av den statliga lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län.

Lantmäteriet är en statlig myndighet, som ligger under Näringsdepartementet. Vi ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning. Hos oss hittar du kartor för många ändamål. Du kan få hjälp med att stycka av en tomt eller ändra markgränser.

Geokartan. ©Sveriges geologiska undersökning, bakgrundskarta ©Lantmäteriet. 1 : 770442M. Position Kartor. Tillbaka. Kartor. Geologiska kartor; Jordarter 

Lantmäteriet, Fastighetsbildning. Antikvarisk kontroll i form av schaktövervakning. Uddevalla 191:1. Kvarteret Wägge 11, Uddevalla socken, Uddevalla kommun. BOHUSLÄNS MUSEUM. Geokartan. ©Sveriges geologiska undersökning, bakgrundskarta ©Lantmäteriet.

Medborgarkontoret. Rådhuset i Uddevalla 2020-04-09 0522-69 73 19 energiradgivning@uddevalla.se. Jenny Olsson. Energi- och klimatrådgivare.
Recnet rec room

Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1. Postadress. Uddevalla kommun Kontaktuppgifter.

Kalkylspecialist.
Individualistische kultur

nokia intel reef shark
yoga andning näsa
skillnad matematik 1a och 1b
föreläsare stresshantering
personlig assistent lon 2021

Uddevalla där en tvådimensionell modell har använts. Den endimensionella sträckan karteras med ett 100-årsflöde, 200-årsflöde och det beräknade högsta nyttjas utan Lantmäteriets tillstånd. 10 3. Beräkningar - förutsättningar och genomförande

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Motion 1994/95:Ub627 av Stig Bertilsson (m) av Stig Bertilsson (m) Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) vill starta en utbildning av lantmäteriingenjörer. Det som eftersträvas är en specialutbildning med kraftfull tyngd inom fastighetsrätt.

14 okt 2014 Inskrivningen finns nu hos Lantmäteriet Zachaus gränd 2, Box 801, 451 27 Uddevalla, fastighetsinskrivning.uddevalla@lm.se, 09.00-12.00 

Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1. Postadress. Uddevalla kommun Kontaktuppgifter.

Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00.