Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall. • Wikiskola – ett fint hjälpmedel i Innehållsförteckning. Abstract. 2. Inledning. 4. Bakgrund. 4. Frågeställningar. 4.

8121

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2017/2018 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel. Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader. Namn klass Gymnasiearbete 100 p Osbecksgymnasiet läsår Handledare

Det finns många olika sätt att strukturera en uppsats på. I det följande presenteras en struktur som vanligen tillämpas inom humaniora och samhällsvetenskap. Titelsida Alla gymnasiearbeten ska ha ett titelblad. På detta ska framgå uppsatsens titel men också författarens namn samt uppgifter om vem som fungerat som handledare och examinator. Titeln ska visa vad uppsatsen […] För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Gymnasiearbete mall bakgrund

  1. Skol sport
  2. Hudmottagningen ljungby lasarett
  3. Läsårstider västerås
  4. Realgymnasiet lund

Diskussion% 5! Slutsatser% 5 Bakgrund – gymnasiearbete inom kemi (NA/TE) 3 Förberedande övningar 3 Genomförande 4 Exempel på självvärderingar – gymnasiearbetet 5 Processinriktade självvärderingar 7 Programspecifika kommentarer – naturvetenskapsprogrammet 9 Programspecifika kommentarer – teknikprogrammet 9 Exempel på teman inom kemi 10 Det finns många olika sätt att strukturera en uppsats på. I det följande presenteras en struktur som vanligen tillämpas inom humaniora och samhällsvetenskap. Titelsida Alla gymnasiearbeten ska ha ett titelblad. På detta ska framgå uppsatsens titel men också författarens namn samt uppgifter om vem som fungerat som handledare och examinator.

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förbered för högskolestudier inom i första hand det Mot bakgrund av detta vill vi därför undersöka vad för slags texter som nämns ovan, texter som följer en skrivmall som innehåller. Inledning.

1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte 2 1.3 Problemformulering 2 1.4 Metod och material 3 2. En hjälpande hand 3 2.1 Vårt event 3 2.1.1 Bakgrunden till idén 3 2.1.2 Inför eventet 4 2.1.3 Dagen med stort D 5 2.2 SOS barnbyar 6 2.2.1 Organisation 6 2.2.2 Verksamhetsområden 7 2.2.2.1 Barnbyar 7 2.2.2.2 Familjestärkandeprogram 8 2.2.2.3 Utbildning 9

German: (zum Beispiel) z. B. (de) (dated: (zum Exempel) z.

Gymnasiearbete. Tjena . Läser gymnasiearbete på NTI och har verkligen kört fast. Jag har inget som helst intresse för samhällskunskap eller politik och läser i princip aldrig nyheterna,men jag måste bli godkänd i kursen.

(Med undantag för VO). en mall som du alltid kan följa. Om du till exempel Här kan du skriva lite kort för att väcka läsarens intresse, ge en bakgrund till det som skall undersökas  Här finns huvudelen av din rapport. Den har normalt följande delar: 1. Inledning. 1.1. Bakgrund. 1.2.

Referenser. 16 Bilagor Intervjuguide. Inledning. Det som fick mig att bli intresserad av detta ämne var att jag varje dag hör om att flera oskyldiga flickor dör till följd av könsstympning. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2017/2018 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel. Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln.
Socialtjänsten malmö söder

Fråga din Bakgrund. Varför är detta  Gymnasiearbetet ska utgå från naturvetenskap (biologi, fysik, kemi) eller matematik. Du kan få betyget F Se även bibliotekets mall (som finns på hemsidan)och titta även i 1.1 Bakgrund (Varför valde ni detta arbetsområde?) 1.2 Syfte. Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX. X programmet det är intressant. Läsaren får en introduktion till ämnet samt en kort redogörelse för bakgrundsfakta.

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur.
Neuropsykologisk utredning stroke

rap tag team
seglarö svartö
hur mycket kan man överföra mellan konton
stress migraine treatment
epilepsi dalam english
albert einstein dyslexia
free windows server

Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

​1. Inledning. Här ges en bakgrundsbeskrivning till ämnet för  En översikt över hur man kan strukturera sin skriftliga rapport när man skriver sitt gymnasiearbete.

Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

Exempel på en inledning/bakgrund för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Naturvetenskapsprogrammet. Inledningen/bakgrunden kommer från  Den rapport ni ska skriva innehåller fyra huvuddelar med olika underrubriker. Disposition. Inledning;.

Gymnasiearbete orgenal mall. Kurs: psykiskt och fysiskt? 4. Bakgrund. Sockerarter. Socker är en substans som är unik som har enastående effekter i kroppen. 17 jun 2020 Förklara omständigheterna kring frågorna, ge de övriga i rummet en bakgrund.