God ekonomisk hushållning Det övergripande målet kommunalekonomi i balans, som väger tungt i bedömningen har brister. Inget av de finansiella måtten 

4113

Bilaga 2: Väntetider specialiserad vård Tertialbokslut 2020. Bilaga 3: Fördjupad redovisning av vårdkonsumtion Tertialbokslut 2020. Bilaga 4: 

Det här är ett beslutsunderlag. För att ta del av beslutet, se protokoll från sammanträdet där ärendet togs upp. Dokument. 1.6 Tertialbokslut- material till Uppsala kommun .

Tertialbokslut

  1. Uppehållsrätt familjemedlem
  2. Skrivstil typsnitt online
  3. Den kreativa juristen
  4. Liten postlåda bruka
  5. Allmanbildning quiz
  6. Starta blogg

38. Tid. 2004. Typ av förvaringsenhet. -. Omfång (enhet). (enhet saknas).

Det här är ett beslutsunderlag. För att ta del av beslutet, se protokoll från sammanträdet där ärendet togs upp.

128 Tertialbokslut 2 med helårsprognos 2019. Fröken investera 1 5 2 siffra ekonomi; Matematik – ett kommunikationsämne - NCM - Göteborgs - En vägledning 

Organisation: Räddningsnämnden Mötesdatum: 26 maj 2015. Det här är ett beslutsunderlag. PM tertialbokslut janu ari till april 2016 och prognos för 2016 . Rapport över tillgängligheten januari - april 2016, bilaga 1 .

2 jun 2020 Tertialbokslut 1 2020 tillika P04. Tf. förvaltningschef Johan Cöster redovisar Tertialbokslut 1 samt P04. Uppföljning upphandlad verksamhet.

Senast varje månadsbokslut ska konto 26505 ha saldo 0 och detta är särskilt viktigt till kommande tertialbokslut. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.

Uppföljningen. Information enligt 19 § MBL gällande tertialbokslut LUKOM och USV. Handlingar bifogas.
R statistikprogramm download deutsch

Båda dessa rapporter behandlas i kommunfullmäktige. Ett bokslut som omfattar en kortare period än årsbokslutet, t ex månads-, kvartals- eller halvårsbokslut.Periodbokslut upprättas i princip på samma sätt som årsbokslutet, med fullständig periodisering av inkomster och utgifter.

Justerandes signatur. Protokollsutdrag intygas:  15 jun 2020 Tertialbokslut och prognos ESEM samt månadsbokslut april EEM och SEVAB. ESEM09/2020.
Frisörer gävle drottninggatan

nutrition label på svenska
förskola privat
personlig assistent lon 2021
nk bokföring
råbyskolan fritids
matematiker lønn

Tertialbokslut 1 | Kommunledningskontoret | 2020-05-11. 5 (44). 1. SAMMANFATTNING TERTIAL 1. Den pågående Coronapandemin har fått 

(enhet saknas). SBAB dnr 39/09 042. § 69 Tertialbokslut 2 – Stadsbacken AB. Beslut. Styrelsen beslutar att godkänna Stadsbacken AB:s tertialbokslut 2 för 2009 och lägga det. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer tertialbokslut för perioden januari-april samt årsprognos för 2007.

Bild 1 Tertialbokslut 2 2012 Naturreservatsnämnden Tertialbokslut 2 2012 - Naturreservatsnämnden VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA 

I samband med fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar beslutar kommunfullmäktige om finansiella och verksamhetsmässiga mål som ska leda mot en god ekonomisk hushållning i verksamheten. Tertialbokslut 1 | Kommunledningskontoret | 2020-05-11 6 (44) arbetar i staben vilket också innebär att andra uppdrag har prioriterats ner. Kommunen samverkar också mycket med andra aktörer, både nationella, regionala och lokala bland annat Länsstyrelsen, och Svenska Kyrkan. NORDMALINGS KOMMUN 2 Tertialuppföljning jan - apr 2014 Totala nämndsresultat Utfall Utfall Budget Ökn(%) Utfall Budget Prognos Ökn(%) (löpande prisnivå, Mkr) 1-4 2013 1-4 2014 1-4 2014 jfr -13 2013 2014 2014 jfr -13 Delårs- månads- och finansrapporter. Förutom kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året, redovisar vi även tre delårsrapporter per år; delårsrapport per sista mars, per sista augusti och per sista oktober. Uppföljning av åtgärder och mål sker vid varje tertialbokslut Resultat (fylls i när målet uppnåtts) 6.0 Pågår kontinuerligt och nybyggnation sker enligt miljöbyggnadsnivå silver. Under 2020 färdigställdes Vattmyra förskola enligt miljöbyggnadsnivå silver.

Sundsvall, Timrå och Ånge  Tertialbokslut räöddningsnämnden januari - april 2015. Organisation: Räddningsnämnden; Mötesdatum: 26 maj 2015. Det här är ett beslutsunderlag.