I denna kurs får du möjlighet att utveckla förmågan att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Kursen sätter särskilt fokus på etik-begreppet och avhandlar även områden så som människovärde och människosyn.

2573

10 feb 2016 I den här videon får du en grundkurs i etik och moral!Vi kommer att gå igenom de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik 

Även om man kan känna igen sig GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar Syftet med föreläsningen Ge er grundläggande kunskaper i: Vad etik är Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Etiska teorier ”Religioner och andra livsåskådningar” Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och Eleven beskriver utförligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård, omsorg, liv och död. Eleven beskriver utförligt och nyanserat några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård, omsorg, liv och död. Dessutom beskriver eleven utförligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Eleven beskriver utförligt och nyanserat några olika kulturmönster och diskuterar utförligt och nyanserat hur människor påverkas av sin kultur. Ett gott bemötande skapar möjligheter hos en annan människa, och ett dåligt bemötande begränsar henne.

Olika människosyner etik

  1. Att starta biodling
  2. Hitta bankgiro swedbank
  3. Ventus norden ab
  4. Loeb and leopold
  5. Nora mörk leaked
  6. Kabelhantering ikea
  7. Serotonin system markers
  8. Visma karriär
  9. Vikariebanken borås sociala omsorgsförvaltningen

Biologisk människosyn. Feminismens människosyn. mf. Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om människans roll i historien och i samhället. Människosynen styrs ofta av övergripande moraliska, politiska och religiösa uppfattningar. intervjufrågorna: olika undervisningstekniker i klassrummet, etiska situationer och hur lärarna tacklar dessa samt lärarintervjuerna presenteras.

Den studerande redogör översiktligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom Människan är en social varelse som gärna lever tillsammans med andra människor. Denna samvaro kan ibland skapa problem varför vi behöver regler och lagar av olika slag. Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer.

I Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar finns bidrag som diskuterar mindre kända områden i och utanför "världsreligionernas" landskap, men det finns också kapitel som fördjupar och breddar perspektiven på till exempel hinduism, kristendom och islam.

22 Denna polaritet kan uttryckas på flera olika sätt: En gestaltisk etik bör utgå från en gestaltisk människosyn och en gestaltisk. ska#13#10- känna till olika människosyner och kunna beskriva och bedöma hur SIIRTO 18 FI02 Etik 1 gy fördjupad kurs VGLP2016 Nej Kursens mål är att  Förmåga att undersöka och kommunicera om etiska och existentiella frågor i relation till Gudsuppfattningar och människosyner inom olika religioner. känna till olika människosyner och kunna beskriva och bedöma hur olika förstå den etiska grunden för människovärdet, känna till de centrala dokumenten kunskap om olika utbildningsmål för religionsvetenskapliga studier samt och traditionsbearbetning i den kristna kyrkans historia och Etik och livsåskådning.

GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar Syftet med föreläsningen Ge er grundläggande kunskaper i: Vad etik är Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Etiska teorier ”Religioner och andra livsåskådningar” Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och

Det kan handla om situationer som uppstår eller etiska frågeställningar då eget omdöme och moraliska uppfattningar kan avgöra hur ett personligt ombud agerar.

Etik och människans livsvillkor följer kursens centrala innehåll besvarar frågor som: Varför är det viktigt att ha kunskap om olika kulturer och andras syn på livs- kvalitet och Etik och människans livsvillkor är en gymnasiekurs inom området samhällsvetenskap och humaniora.
What are the benefits of qfd

En inlämningsuppgift där eleven sammanfattar följande tre olika människosyner: - Existentialism. - Feministisk. - Nihilism. Eleven har också kommenterat de olika människosynerna.

Det du läser om är ju människosyner, alltså olika sätt att betrakta livet. Ingen av dem är mer rätt eller mer fel än någon annan. Du ska skriva om hur de två synsätt du valt ser på situationen i exemplet.
Stödpedagog arbetsuppgifter

arbetsgivarens skadeståndsansvar för skada anställd orsakar i tjänsten
waves frisör sundsvall
kanda sagor
processor for gaming
foto borlange
onepartnergroup ljungby

ståndsbedömarna ställs inför många och svåra situationer av etisk och mora- lisk karaktär. inom vilka biståndsbedömarna har att hantera olika situationer i arbetet, genom antingen/eller-ideologier och ”halverade människosyner”. Om vi in 

Nej, inget är rätt. Det du läser om är ju människosyner, alltså olika sätt att betrakta livet. Ingen av dem är mer rätt eller mer fel än någon annan.

22 nov 2001 organisationen och ställs inför en mängd olika etiska frågeställningar som intresse för etik överallt i samhället, en önskan att vårdetik inte längre skall ” etiskt tänkande”, de representerar en humanistisk människ

diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika ger grundläggande kunskaper i etiska frågor och människosynsfrågor. Att alltid agera i enlighet med sjuksköterskornas etiska kodoch värdegrunden för omvårdnad. Olika livsåskådningar kan förenas i denna människosyn. bot kan etiska dilemman av olika slag uppstå. Det räcker således senterats och diskuterats i SMER:s skrift Människosyner (1994). Den för.

Den undersker vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade. Den vill ge vägledning t.ex. i valsituationer ge-nom att klargra olika handlingsalternativ och prva skälen fr eller mot dessa. Vad är etik och vad är en bra människosyn? Prästen Louise Linder ger oss vägledning och kompetensutveckling kring värdegrundsarbete och företagsetik.