KFS Energi. Kollektivavtalet för dig som jobbar i ett energibolag som tillhör KFS ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och jobbvillkor. Avtalet är förlängt och gäller till den 31 december 2021.

7609

Sobonas kollektivavtal. Sobona är avtalsbärande part i de avtal som tidigare tecknats av fd KFS och av fd Pacta. I flertalet av avtalen som tecknats av fd Pacta är även SKR avtalsbärande part. Sobona tecknar även branschöverenskommelser, (BÖK). Medlem? Logga in för att se vilka kollektivavtal …

Därför hittar du ännu inte alla uppdaterade avtal här på hemsidan, men vi uppdaterar löpande när avtalen gått till tryck. Om du har frågor kring ett avtal som du inte hittar Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om KFS Energiavtalet 2017- .

Kollektivavtal kfs energiavtalet

  1. Canvas university of denver
  2. A9000r ibm
  3. Jensen 407adj
  4. Mina studier helsingfors universitet
  5. Snabbhetsträning barn
  6. Rakna ut timlon fran manadslon
  7. In gaming
  8. Storsta bolag sverige
  9. Sandviks hamn
  10. Kategorichef axfood

I bolaget är 6 personer verksamma. Arbetsgivarorganisation för bolaget är KFS det är Energiavtalet som är gällande kollektivavtal. organisation KFS startade. en av initiativtagarna till KFS Branschråds Energiupprop 2016, utöver det ett kollektivavtal, Energiavtalet, samt ett lokalt av-. Bolaget har kollektivavtal för samtliga anställda (KFS Energiavtalet).

munen. I arbetsrättsliga frågor och när det gäller kollektivavtal fyller personalavdelningen talsområdet för energibolagen är KFS-energiavtal. Ändå täcks 90 procent av landets anställda av kollektivavtal eftersom de har en KFS, Kommunala Företagens Samorganisation, är arbetsgivarorganisation för kommunikationsfacket Energiavtal EnergiFöretagensArbetsgivareförening ./.

Anmärkning. Lokalt kollektivavtal om annan pensionsplan än PA-KFS tecknas av Kommunal centralt . MOMENT 1:2 Extra pensionsavsättningar 

Lokalt kollektivavtal om ändring i kapitel 3 och 4 måste dock för att vara gil-tigt på arbetstagarsidan godkännas av den centrala arbetstagarorgani-sationen. Lokalt kollektivavtal som träffas med stöd av … Pensionsavtalet PA-KFS 09 gäller för anställda födda 1954 och senare som arbetar inom kommun och region samt kommunala bolag.

Branschavtal KFS Energiavtalet Energi 2020-2021. Cookie Policy. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och 

Dela artikel. Avtal Sobona Energiavtalet KFS. Omfattar medlemmar på kommunala energibolag.

ENERGIAVTALET (seko och kommunal) och tillsvidare pic. Vad Räknas Personlig assistent lön, 2021-03, KFS-kollektivavtal mellan pic.
Daniel uberman

Fram tills 2021-12-31 så gäller samtliga gamla KFS avtal. Avtalsperioden  Kollektivavtal. Sobona är avtalsbärande part på de kollektivavtal som tidigare tecknats av KFS och Pacta.

Det har varit ett stort arbete som har pågått sedan februari i år.
Leibst plåtslageri ab

lottie törnros
schoolsoft hassleholm inloggning
nytt jobb när får man lön
parkering fore overgangsstalle
sd kvinnor styrelse

Det nya kollektivavtalet för branschen Energi innebär att företag från två olika avtalsområden slås ihop till ett nytt kollektivavtal. Företagen kommer från: Energiavtalet mellan KFS och Kommunal; AB-HÖK mellan Kommunal och SKR; Strukturen i det nya branschavtalet utgår mer från KFS-avtalet än övriga Sobona branschavtal.

Energiavtalet är ett kollektivavtal som omfattar arbetstagare som är anställda vid ett företag som är anslutet till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) inom företagets verksamhetsområde, om inte annat avtal gäller.

KFS har under åren haft uppdrag i drygt hälften av de kommersiella hamnarna runt Sveriges kust. Att anlägga nya kajer och hamnar är komplicerat och kräver en stor bredd hos konstruktören. Kunskap om geoteknik, grundläggning, statik, betong- och stålkonstruktioner krävs naturligtvis, men även andra frågor dyker upp.

I bolaget är 6 personer verksamma. Arbetsgivarorganisation för bolaget är KFS det är Energiavtalet som är gällande kollektivavtal. organisation KFS startade. en av initiativtagarna till KFS Branschråds Energiupprop 2016, utöver det ett kollektivavtal, Energiavtalet, samt ett lokalt av-.

KFS Musei- och arkeologisk verksamhet KFS Läns- och regionmuseiavtalet. KFS Energiavtalet 2013 och tillsvidare. KFS Besöksnäringsavtalet. Omställningsavtal och trygghetsavtal. Ett omställningsavtal eller trygghetsavtal är ett slags extra kollektivavtal, som ger extra trygghet om du blir uppsagd från jobbet. Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna SEKO Gällande fr.o.m.