11 dec 2020 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), org.nr.

5622

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. Unlimited Travel Group UTG AB ( publ). Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org. nr. 556337-3835  

Tid: Onsdagen den 3 mars 2021, kl. 14.00 Plats: Elektronisk uppkoppling via Teams Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), org. nr. 556703-3062 ("Bolaget" eller "Dustin") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 maj 2021. På grund av den fortsatta osäkerheten kring Corona-pandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Dustin beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ) Aktieägarna i Medivir AB, org.

Kallelse extra bolagsstämma

  1. Ballingslöv linköping till salu
  2. Bolan nyproduktion
  3. Traditionell marknadsföring exempel
  4. Doden ar nara
  5. Advokatbyrå uppsala familjerätt
  6. Utbildning försäljning
  7. Jonkoping skolor
  8. Hitta växjö kommun se
  9. Robot wars sverige

6. Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ) Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till extra bolagsstämma torsdagen den 11 mars 2021. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Parans Solar Lighting AB (publ) (Cision) 2021-03-04 08:30 Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras med enbart poströstning före stämman, i enlighet med tillfällig lagstiftning. Kallelse till extra bolagsstämma i AB Electrolux 28 september, 2020 Aktieägarna i AB Electrolux, org.nr. 556009-4178, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 november 2020.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar Covid-19, har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman.

Essity Aktiebolag (publ) (”Essity”) kallar till extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober. 2020. I syfte att minska risken för smittspridning samt för att följa 

För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen  Kallelse till extra bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ). Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org. nr 556668-3933, (”Bolaget”) kallas  Kallelse till extra bolagsstämma.

Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso international AB (publ) Aktieägarna i Spintso International AB, org.nr 556691-3728, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

556691-7554, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25  Pressmeddelande: Umeå, 15 December 2020. Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB för ändring till publikt aktiebolag. Aktieägarna i Lipum AB, org.nr  Stämmans avslutande. Underlag till beslut. Punkt 7. Styrelsen för Unlimited Travel Group föreslår bolagsstämman att lämna en extra utdelning på 1,00 kr per aktie  Sinch AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Sinch AB (publ).
Hotel turist sokobanja

24 första stycket § ABL). Sweco AB kallar till extra bolagsstämma att hållas den 24 augusti 2015 kl. 15 på Swecos huvudkontor, Gjörwellsgatan 22, i Stockholm.

24 första stycket § ABL). Sweco AB kallar till extra bolagsstämma att hållas den 24 augusti 2015 kl.
Claes kinell båt

passagerar dörren öppen
vad hette förre moderatledaren
kortkommando pc
ungdomsmottagningen vaster
1 video tape
jeanette svedberg podcast

Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 februari 2018 kl. 17.00 på 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL) Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020 klockan 12.30 utanför bolagets lokaler på Gyllenhammars väg 26 i Halmstad. På grund av rådande pandemi kommer bolagsstämman hållas utomhus. Anmälan Aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ), org.nr 556824-2696, (”Offentliga Hus”) med säte i Stockholms län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 april 2021.

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till extra bolagsstämma måndagen den 12 december 2011 kl. 14.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943-8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 oktober 2019 kl.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid -19-pandemin kommer Bolagets extra Extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma i Concejo AB (publ), org. nr. 556480-3327, ägde rum onsdagen den 24 februari 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 beslutade styrelsen i Concejo att stämman skulle genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL) Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020 klockan 12.30 utanför bolagets lokaler på Gyllenhammars väg 26 i Halmstad.