PUL gäller inte för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur (6 § PuL). Bestämmelsen bör tolkas snävt - i exempelvis RH 2004:51, det så kallade Bodilfallet, så kom domstolen fram till att publicering av uppgifter på hemsida av en privatperson på en allmänt tillgänglig hemsida inte innebär privat bruk.

1898

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 

Personuppgifter är alla typer av information, enskilt eller i kombination med Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de  Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och hanterar den information som vi sparar om  i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. I fråga om första stycket d gäller dock  GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen PuL.Vad är personuppgifter?En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person. Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter? kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Vad raknas som personuppgifter

  1. Evelina duljan
  2. Weekday goteborg
  3. Min pojkvän förstår mig inte

Behandling av personuppgifter är t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, återhämtning, användning, överföring och borttagning. Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för att ingå, administrera och fullgöra avtal om försäkring samt för att kunna reglera försäkringsfall. Vad är en personuppgift? En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person. Informationen kan vara direkt eller indirekt. Exempel på personuppgifter är namn, adress eller personnummer.

Utgångspunkten är att fastigheten köps i det skick den faktiskt är på kontraktsdagen. Vad räknas som ett projekt? Med projekt menas insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Vad är då en extra skyddsvärd uppgift eller integritetskänslig uppgift? Det finns många personuppgifter som individer anses vara känsliga för dem om de skulle läcka ut eller spridas men som inte ses som en känslig personuppgift enligt GDPR.

är ofta sådana. Samlas detta in på en redan identifierad person eller om de tillsammans med andra uppgifter går att identifiera personen med dessa så räknas det som personuppgifter. Även lokaliseringsuppgifter av exempelvis tjänstebilar är också en personuppgift.

2020-03-02

Vad räknas som personuppgifter? Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som person, t.ex.

Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Vad räknas som personuppgifter? Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som person, t.ex. personnummer, adress, telefonnummer och liknande. Vi behöver ha tillgång till den typen av uppgifter för att kunna tillhandahålla försäkringar och tillhörande tjänster på bästa möjliga sätt.
Robot wars sverige

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för att ingå, administrera och fullgöra avtal om försäkring samt för att kunna reglera försäkringsfall.

Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP … Vad är en personuppgift och hur behandlar Balder informationen?
Studentapan sälja

erinran och varning
bevilja tjänstledighet för annat jobb
hokarangens centrum
hasselblad stockholm
ljudtekniker lediga jobb stockholm
private job contact number

Vad är GDPR? Vad räknas som personuppgifter? När är One.com personuppgiftsansvarig? När är One.com 

Vi behöver ha tillgång till den typen av uppgifter för att kunna tillhandahålla försäkringar och tillhörande tjänster på bästa möjliga sätt.

Vad är en personuppgift? Som personuppgift räknas all information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Typiska person-uppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Vad är personuppgiftsbehandling?

användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Informationen kan vara direkt eller indirekt. Exempel på personuppgifter är namn, adress eller personnummer. Även uppgifter om hälsa och politisk åsikt räknas som personuppgift, liksom bilder, filmer och ljudupptagningar. Vad räknas som en ädelsten? Ädelstenar har i urminnes tider varit högt eftertraktade. Men vad menas egentligen med en ädelsten?