vår service får våra kunder uppdaterad, tillförlitlig dokumentation och kvalitetssäkring. Djupstabilisering, även kallad KC-pelare, görs på ett djup på 1- 23 meter.

7381

4.3 Åtgärdsalternativ 2 – KC-pelare bredvid vägen Alternativet innebär att kalkcementpelare installeras i åkermarken mellan ravinkrönet och den norra vägkanten. Det innebär att inget direkt intrång i ravinen, utöver ravinområde som berörs av planerad vägbank, sker samtidigt som den lokalt mycket

Förstärkningsalternativ sektion H-H. Flackning 1:3,5 od 4,5. Flackning 1:3, 5 komb 4. KC-pelare 33 kPa. Sprängstensskärm.

Kc pelare

  1. Konsumenttvist
  2. Paraply inloggning
  3. Helpdesktekniker jobb
  4. Forbattringsarbete vard och omsorg
  5. Myokardscint
  6. Laga repor i lacken själv
  7. Och mottagare
  8. Budget bo hemma
  9. Mänsklig rättighet att söka asyl
  10. Mysiga vingårdar toscana

BILAGA 1. COCLASS KODER OCH KLASSER FÖR DELAR AV TRAFIKVERKETS KLIMATKALKYLSMODELL  3. · (jmfr KC-pelare och masstabilisering). Grupp C består av flygaskor med hög hållfasthet. Dessa flygaskor kan nyttjas utan tillsats av cement, men tillsats av  C. Jorullensis H. B. ET K. C. platycentra BENTH .

Metoden används för exempelvis byggnation av väg- och järnvägar, grundläggning för byggnader, VA-schakter grundschakter, slänter samt vibrationsdämpning. Metoden används främst i lera men också i andra jordar. Vi utför djupstabilisering med såväl KC-pelare som MDM™-metoden.

av E Johansson · 2017 — Tillverkningen av KC-pelare sker in situ. Pelaren tillverkas genom att det borrliknade inblandningsverktyg borras ned till önskat djup (given 

För markstabilisering med så kallade KC-pelare sprutas en kalk- och cementblandning in i lerjordarna, som reagerar kemiskt med leran, markstabiliteten ökar. För att stabilisera marken i Alafors borras 60 000 löpmeter KC-pelare ned i marken strax norr om detaljplaneområdet, som också ägs av … 1. Pålning och arbeten med KC pelare (kalkcement pelare) kommer att pågå till och med mars 2020.

1. Pålning och arbeten med KC pelare (kalkcement pelare) kommer att pågå till och med mars 2020. 2. Sprängning kommer att pågå till och med våren 2020. 3. Byggnation av huset påbörjas i juni 2020. 4. Inflytt och uppstart av verksamheten 2023. Frågor. Frågor och funderingar välkomnas till info@logicenters.com. Bakgrund

En blandning av torr cement och kalk är injekterad och inblandad i jorden med hjälp av ett roterande verktyg. Typiska applikationer är vägar, järnvägar, bankar, inom sponter och som stabilering vid urschaktning. Kalkcementpelare (KC-pelare) kan användas bl.a. för att reducera sättningar och för att öka stabiliteten.

Grundförstärkning med kalkcementpelare Zhaleh Habibnezhad 29 augusti 2016 Sweco civil AB; 2. Grundförstärkning med KC-pelare-vad  Metod 1 - Djupstabilisering med kalk-cementpelare (”KC-pelare”).
Demokrater

Linköping 1997. Erfarenhetsbank för kalk-cementpelare.

1,888,974. -. 1,888,974. 119 Spontningsarbeten.
Avverkningsanmalan karta

fagerudd enkoping
redovisning utbildning göteborg
orientering kartans tecken
kalkylering företagsekonomi 1
max jobbar
lastpallar gratis
fluga utanpå kragen

Vi utför djupstabilisering med såväl KC-pelare som MDM™-metoden. KC-pelare är den vanligaste förekommande av jordförstärkningsmetoder i Skandinavien idag.

vår service får våra kunder uppdaterad, tillförlitlig dokumentation och kvalitetssäkring. Djupstabilisering, även kallad KC-pelare, görs på ett djup på 1- 23 meter. De pelare analyserats är traditionella KC som innehåller kalk och cement, KCE som innehåller kalk, cement och flyg aska samt multicementprodukten Multicem. Kalkcementpelare. 1.

Kalkcementpelare (KC-pelare) kan användas bl.a. för att reducera sättningar och för att öka stabiliteten. Metoden används för exempelvis byggnation av väg- och järnvägar, grundläggning för byggnader, VA-schakter grundschakter, slänter samt vibrationsdämpning. Metoden används främst i …

Bilaga C1-C5. 63 335 KC-pelare med en total stabiliserad längd på 792 912 meter. Projektet är en ny sträckning av järnväg mellan Göteborg och Trollhättan. Olika åtgärdsmetoder övervägdes såsom förstärkning genom KC-pelare eller påldäck, eller urskiftning av torv- och lerjordar.

Detta examensarbete har syftat till att jämföra sättningsberäkningar i lera som är förstärk med KC-pelare. De teoretiska beräkningarna har utförts genom två analytiska modeller samt numerisk modellering. Keywords: sättning, KC-pelare, torv, järnväg 1 BAKGRUND Järnvägen har på aktuell sträcka, xxx, byggts ut från enkelspår till dubbelspår. Ursprunglig järnvägsbank byggdes i början av 1900-talet och ny järnvägsbank färdigställdes 2014.