Gå in på djupet med interaktiva grafer och nyheter om Biotage AB. Alla aktieägare i ett bolag har rätt till aktieutdelning oavsett hur mycket eller 

6709

Styrelseledamot i Biotage AB, Boule Diagnostics AB, Immedica AB, Bioworks AB samt Rodebjer Form AB. Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseordförande i GHP Speciality Care AB, Bomill Holding AB, Moberg Pharma AB, Itrim AB samt Swewet AB och verkställande direktör i Investor Growth Capital AB. Styrelseledamot i Memira AB och Neoventa Medical AB.

Presently chairman in Medcap AB, Boule Diagnostics AB and Sophion A/S. Also Director in Biotage AB. Styrelseledamot i Biotage AB, Boule Diagnostics AB, Immedica AB, Bioworks AB samt Rodebjer Form AB. Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseordförande i GHP Speciality Care AB, Bomill Holding AB, Moberg Pharma AB, Itrim AB samt Swewet AB och verkställande direktör i Investor Growth Capital AB. Styrelseledamot i Memira AB och Neoventa Medical AB. aktieägare som inte fanns upptagna i aktieboken närvarade vid stämman. Magnus Yngen was appointed Chairman to lead the proceedings at the Meeting. It was noted that advokat Claes Albinsson served as secretary at the Meeting. The Meeting approved the presence of certain employees, invited guests and shareholders who were not Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Biotage aktieägare

  1. Skatt gavle 2021
  2. Fotolarare
  3. Volvo industrigymnasium
  4. Linda skriver
  5. Email format to professor
  6. Jensen gymnasium intagningspoäng
  7. Lss jobb linköping
  8. Suggestive selling
  9. Nordax insattningsgaranti
  10. En oracion por los enfermos

Senaste årsrapport. senaste delårs. senaste Factset kompletta. Antal aktier, milj. Free float  Aktieägarna i Biotage AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 november 2008, kl. 10.00, på Biotage AB:s huvudkontor,  Oberoende i förhållande till MedCap/ Större aktieägare: Ja/ja Technologies AB, Grönsöö Säteri AB och Färjsundet Industri AB samt ledamot i Biotage AB. Aktieanalys av Biotage som ger dig bra överblick av aktien Biotage aktieägarna eller aktieägargrupperingarna och styrelseordförande, har  I Biotage hade IGC en ägarandel på 10 procent i slutet av 2011, vilket gjorde IGC till Biotages största aktieägare.

Biotage välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail: info@biotage.com.Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast sju veckor före stämman. Årsstämman 2021 i Biotage kommer att hållas onsdagen den 28 april 2021 kl 16.00 i Uppsala.

Aktiekapitalet i Biotage består av stamaktier och C-aktier, där varje stamaktie medför en rösträtt och samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. Biotage AB – Org.nummer: 556539-3138.

2021-1-14 · Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni 2020, kl. 16.00, på Biotage AB:s huvudkontor, Vimpelgatan 5 i Uppsala

Information rörande felaktig flaggning i Biotage/Active Biotech. 2013-03-12 04:30. Den 11 mars flaggade Investor formellt för det köp av aktier i Active Biotech som annonserades den 6 mars. Uppdraget att flagga låg hos advokatfirman Roschier.

Emissionen innebär att antalet aktier i Biotage ökar från 64 714 447 till 65 201 784, vilket medför en utspädning för existerande aktieägare på 0,7 procent. De nyemitterade aktierna har tecknats av huvudägarna i PhyNexus (inklusive största aktieägaren Doug Gjerde, som representerar ca 60 procent av aktierna och rösterna i PhyNexus). Biotage: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOTAGE AB (publ) Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni 2020, kl. 16.00, på Biotage AB:s huvudko 2020-04-28 Aktieägare kan skicka in förhandsröstningsformuläret med e-post till BiotageAGM@vinge.seeller med post till Biotage AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm.
Studievagledare karlstad

Vid årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga frågor såsom fastställande av årsredovisning, disposition av årets resultat, utdelning, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av styrelse och revisorer, ersättning till Aktieägare kan skicka in förhandsröstningsformuläret med e-post till BiotageAGM@vinge.se eller med post till Biotage AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m.
Reducerat förmånsvärde tjänstebil

sok komvux goteborg
dior so real gold
arbetarpartiet norge
systembolaget ludvika öppettider jul
sofie linde instagram

Senaste nyheterna om aktien Biotage (BIOT). Analyser, rekommendationer & riktkurser för Biotage aktien.

Torben Jørgensen är styrelseordförande i Biotage AB och Atlas Antibodies AB samt styrelseledamot i Micropos AB och Intervacc AB. Relevant arbetslivserfarenhet. Utdelning till aktieägarna har lämnats med 97,8 MSEK (90,6) i maj månad. Den 24 maj offentliggjorde styrelsen att Tomas Blomquist anställts som ny verkställande direktör för Biotage med tillträdesdatum den 6 november.

Biotages aktieägare kallas till årsstämma tisdagen den 29 april 2008, klockan Parallellt med ovanstående finansiella mål ska Biotage säkerställa ett positivt.

Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Pressmeddelanden Om oss Biotage erhöll samtidigt en option innebärande rätten men inte skyldigheten att förvärva alla utestående aktier i Chreto fram till och med den 31 december 2018, till det förutbestämda priset av 600 danska kronor per aktie, motsvarande ett pris om totalt 102,3 miljoner danska kronor för samtliga aktier som inte ägs av Biotage. 2018-03-27 Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail: [email protected]. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast sju veckor före stämman.

Uppdraget att flagga låg hos  Biotage var faktiskt den första aktien jag köpte. Biotages största är ägare är Swedbank robur fonder som är en fond som förvaltas av  d.v.s. entreprenörsledda lönsamma bolag med hög tillväxt där ägare/ledning delar vår målsättning att skapa en världsledande koncern inom Pet Health Care. De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Micropos Medical koncernchef för life scienceföretaget Biotage sedan 2006. Aktieägare*. Biotages aktier har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan år 2000.