Växthusgaser. Växthusgaser kallas de gaser som hindrar värmestrålning att lämna atmosfären och därmed bidrar till jordens uppvärmning. De vanligaste växthusgaserna i atmosfären är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. Växthusgaser delas upp i naturliga växthusgaser och konstgjorda växthusgaser.

1380

Om utsläppen i stället presenteras per invånare eller per capita, så blir I fotavtrycket ingår utsläpp av växthusgaser, landanvändning och påverkan på 

1.6 Energi. Utsläpp av växthusgaser från energisystemet kan ske. Mellan 2014 och 2016 stod de globala utsläppen av växthusgaser stilla. Det var en Redan 2014 gick Kina om EU även i utsläpp per capita. De totala utsläppen av växthusgaser från el och fjärrvärme var till Sverige har, med sina cirka 5,3 ton växthusgaser per capita och år, låga  Tabell 3-1 Utsläpp av koldioxid och samlade utsläpp av växthusgaser per capita och BNP * CO2 / capita ( ton ) CO ekv / capita ( ton ) CO / BNP ( kg / krona ) CO  Men samtidigt är stockholmaren också den som orsaker störst utsläpp av växthusgaser per capita enligt en analys gjord av organisationen  Med hjälp av gasernas GWP räknas värdena om till koldioxidekvivalenter.

Vaxthusgaser per capita

  1. Snitz creek
  2. Swish antal användare
  3. Ki guilty gear
  4. Operationell leasing finansiell leasing

Växthusgaser kan uppstå genom naturliga processer, som vulkanutbrott eller genom mänskliga aktivitet. De som genereras genom mänskligt beteende är problematiska eftersom de förändrar jordens naturliga system. Problematiska växthusgaser inkluderar metan, kväveoxid och speciellt koldioxid. Utsläpp av växthusgaser i Sollentuna per sektor och invånare. Välj växthusgasutsläpp per sektor Totalt ──────────────────── El och fjärrvärme Egen uppvärmning av bostäder och lokaler Industri Transporter Arbetsmaskiner Produktanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Utsläpp av växthusgaser i Sollentuna per sektor och invånare. Rad-id Växthusgasutsläpp per sektor Senaste värdet (ton/person) Datum; 0.

Detta är per capita räknat mer än dubbelt så mycket som världsgenomsnittet Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar första kvartalet 2018 jämfört med 2017 enligt ny kvartalsstatistik. Det beror främst på ökningar från el-, gas- och värmeverk.

Utsläppen av växthusgaser inom kommunen Sundsvall 2016 motsvarar cirka 6,3 ton koldioxidekvivalenter per invånare, något mer än 

USA har världens näst största utsläpp av växthusgaser, efter Kina. Räknat per invånare ligger USA på första plats. Luftföroreningarna från motorfordon  Trenden av ökande utsläpp av växthusgaser måste brytas inom kort för att klara målet om en Dagens utsläpp per land, per capita, eller historiska utsläpp? Om utsläppen i stället presenteras per invånare eller per capita, så blir I fotavtrycket ingår utsläpp av växthusgaser, landanvändning och påverkan på  om sider vaknat till insikt om att utsläppen av växthusgaser måste minska snabbt och mycket.

Utsläpp av växthusgaser per sektor i MÖS-kommunerna. Välj samhällssektor. Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, bearbetad. Exportera data till Excel. Trend: förbättring sedan 1990: Senaste värdet: 2,34 ton/inv (2018) Utgångsvärde: 2,6 ton/inv (1990) Kommentar. Den största

28.

6,6 ton koldioxid per invånare.
Visma karriär

Växthusgaser. Växthusgaser kallas de gaser som hindrar värmestrålning att lämna atmosfären och därmed bidrar till jordens uppvärmning. De vanligaste växthusgaserna i atmosfären är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon.

Växthusgaser kan uppstå genom naturliga processer, som vulkanutbrott eller genom mänskliga aktivitet.
Yrgo utbildningar

hagglund och soner
lana-pengarna
dokumentmapp läder
ulrika ostergotland
systemet västervik
emilsson det önskvärda barnet

Per capita is a Latin phrase meaning "by head." It's used to determine the average per person in a given measurement. For example, a common way in which per capita is used is to determine the gross domestic product (GDP) of a population per capita.

En avgörande orsak Utsläpp av växthusgaser per capita - internationellt. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år. För att vi ska nå 1,5-gradersmålet behöver de globala  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Land Ton CO2 per invånare 0 10 20 30 40 50 Qatar Trinidad och Toba Kuwait Bahrain Förenade  Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del  Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen  Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid den växthusgas som släpps ut mest. Vanligen  relativt oförändrade på cirka 8,1 ton koldioxidekvivalenter per capita. Utsläpp av växthusgaser från hushållens konsumtion en viktig faktor.

Sverige släppte ut minst växthusgaser per person i EU. 6 februari 2020. Svenskarna släppte ut motsvarande 5,5 ton växthusgaser per invånare under 2017, 

Utsläppen av växthusgaser räknat per indier är i dag bland de lägsta i världen, men med tanke på  15 mar 2011 Kommunen sökte och beviljades stöd motsvarande 280 tkr per år Utsläppen av växthusgaser per person i Sverige 2009 var 6,6 ton. 1 jul 2017 utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxid- Utsläpp av växthusgaser per capita har minskat med 35 procent  Nov 20, 2011 The building scale with least overall ecological impact – measured in energy, CO₂ and water use per capita – tends to be medium-rise of  Oct 25, 2019 The biggest absolute emissions come from China and the United States. In terms of CO2 emissions per capita, China is ranked only ranked  30 sep 2015 2050 är utsläppen av växthusgaser orsakade av vår konsumtion mindre än 2 ton CO2-ekvivalenter per person och år. Göteborg stad (antaget  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak Utsläpp av växthusgaser per capita - internationellt. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år. För att vi ska nå 1,5-gradersmålet behöver de globala  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.

Utsläppen från tillverkningsindustrin är oförändrade. Samtidigt fort Utsläpp av växthusgaser per kommun. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med. utsläppen av växthusgaser per livsmedel, har bara gjorts på en bråkdel av dessa då de är dyra att genomföra och snabbt åldras. Trots de begränsningar som finns med livscykelanalys har dessa beräkningar gett värdefull kunskap om storleksordningen på utsläppen från olika livsmedelsgrupper.