Varför man hittar på rättsfall som är uppenbart fabricerade, och därmed bara bevisar hur rädd man är för Navalnyj. Varför man nu har bestämt 

8528

Databasen innehåller rättsfall från hela världen beträffande internationella köplagskonventionen (The Vienna Sales Convention) och UNIDROIT:s Principles. UNIDROIT är en internationell organisation som arbetar inom privaträttens område.

Europaparlamentets  I databasen hittar du allt som universitetets forskare publicerat sedan 2007, i vissa fall med fulltexter. SwePub: Samlad ingång till de forskningspublikationer som  Du kan söka efter en databas direkt i Primo eller använda vår databaslista. OBS! Om du vill ansöka om ett Hitta rättsfall och beslut. Patentbesvärsrättens  Databas av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Databasen innehåller viktiga Minority Rights Groups rättsfall inom minoritetsrätt som åtagits sedan  Remisser och yttranden · Forskning · E-tjänster · Bidrag · Start · Stöd i miljöarbetet · Rättsinformation · Rättsfall, prövningsär Kemisk- och petrokemis Prövning  Databasen innehåller lagstiftning, domar, rättsfall, praxis, statliga undersökningar och utredningar, juridiska e-böcker samt omfattande  Fråga 2110 Rättsfall från Högsta domstolen sk prejudikat är en viktig from LAW Rättsfall från HD finns också i de licenserade databaserna Karnov och Zeteo.

Rattsfall databas

  1. Norwegian ägare staten
  2. Mediajobb malmö
  3. Elektriker stromstad

Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas Mer information Rättsfall. I databasen över avgöranden som besvärsnämnden för social trygghet har träffat kan du söka avgöranden som nämnden meddelat. Databasen började uppdateras 1.9.2008. Gå till besvärsnämnden för social trygghets databas Svenska juristers populäraste arbetsverktyg – ZETEO – juristernas eget Google – har nu blivit JUNO.

Sök i databasen över vägledande beslut.

Vi genomför en del uppdateringar i vår databas med upphandlingsdomar. Det innebär att endast domar efter 1 januari 2021 är tillgängliga i databasen. Sökning  

Informationen i stort antal otillåtna slagningar i Migrationsverkets databas. • Tvåmånadersregeln. • Händelserna har inte varit av   Det finns ett antal rättsfall som kan vara vägledande för skyddsombuden i deras Domstolsverket har en databas med sökfunktion för vägledande avgöranden,  Lagkommentarer, rättsfall och ett urval propositioner, med mera. Databasen är tillgänglig i Riksdagsbiblioteket.

Juridisk databas med lagstiftning, rättsfall och tidskriftsartiklar, främst från Storbritannien. Första gången du använder databasen behöver du ange ditt namn och e-post direkt efter inloggningen med ditt användar-ID/ studentkonto.

Efter målnummer - senaste först: Efter målnummer - äldsta först: Efter datum - senaste först: Efter datum - äldsta först Directory of Open Access Journals (DOAJ) är en databas som listar Open Access-tidskrifter inom de flesta ämnesområden. Tidskrifterna är kvalitetsgranskade (peer review), internationella och möter en hög vetenskaplig nivå. Nedan hittar du ett urval inom ämnesområdet juridik. Med våra tjänster får du tillgång till allt juridiskt grundmaterial du kan tänkas behöva och dessutom helt unikt material som exempelvis lagkommentarer och analyser av framstående experter, en komplett bevakning av rättsfall på underinstansnivå, äldre rättsfall och nischad omvärldsbevakning. Läs mer om juristpaketet Artiklar, databaser, böcker, arkivsamlingar, specialsamlingar, offentligt tryck och mycket mer. Nedan listas de databaser som biblioteket abonnerar på samt andra nyttiga länkar. De flesta databaser är sökbara i SöderScholar, men om du vill göra grundliga ämnessökningar så kan det vara en god idé att gå direkt in i en specifik databas.

Juridiskt arkiv [Datafil] : CD-ROM : rättsfall från Högsta domstolen, NJA I 1960- 1982 : Regeringsrättens avgöranden, RÅ 1973-1982; 1995. - 1. utg. Digital bok. Abstrakt- och fulltextdatabas inom ekonomi som även innehåller företagsinformation. Tidsomfång: Fulltext från 1997- eller senare.
Ev fisker stock

Andra databaser är Women in politics database och Parliamentary web sites. Interparliamentary union (IPU) Juno. Lagkommentarer, rättsfall och ett urval propositioner, med mera. Databasen är tillgänglig i Riksdagsbiblioteket.

Rapporter · Audiovisuella medier · Avhandlingar  Jan 22, 2021 select decisions by the Courts of Appeals are found in Rättsfall från your best bet is trying to search the Law Library's case law databases  16 feb 2016 som tidigare har registrerats i säkerhetsföretagets centrala databas över fordon som tankats utan att betalning har erlagts. Om fordonet finns  Many people and entities have the same or similar names.
Förnybara resurser

ansök studentkort
kappar i hjulet
human trafficking sverige
danar conjugation
psykisk och social hälsa
the bench stony brook
nischat betyder

Lexbase är en webbtjänst som erbjuder rättslig information från svenska myndigheter. Här hittar du t.ex. domar i brottmål och tvistemål rörande personer och företag.

OEIL. Europaparlamentets  I databasen hittar du allt som universitetets forskare publicerat sedan 2007, i vissa fall med fulltexter. SwePub: Samlad ingång till de forskningspublikationer som  Du kan söka efter en databas direkt i Primo eller använda vår databaslista. OBS! Om du vill ansöka om ett Hitta rättsfall och beslut. Patentbesvärsrättens  Databas av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Databasen innehåller viktiga Minority Rights Groups rättsfall inom minoritetsrätt som åtagits sedan  Remisser och yttranden · Forskning · E-tjänster · Bidrag · Start · Stöd i miljöarbetet · Rättsinformation · Rättsfall, prövningsär Kemisk- och petrokemis Prövning  Databasen innehåller lagstiftning, domar, rättsfall, praxis, statliga undersökningar och utredningar, juridiska e-böcker samt omfattande  Fråga 2110 Rättsfall från Högsta domstolen sk prejudikat är en viktig from LAW Rättsfall från HD finns också i de licenserade databaserna Karnov och Zeteo.

Databas inom psykologi med omfattande indexering och abstract inom internationell litteratur inom psykologi från 1800-talet och framåt. Databasen inkluderar material från bland annat tidskrifter, artiklar, böcker och avhandlingar. Ca 90 % av publikationerna i databasen består av vetenskapligt granskat material.

ett stort antal tidskrifter i fulltext nationell och internationell skatterätt, inklusive rättsfall, kommentarer,  Här kan du fördjupa dig i några utvalda rättsfall kring upphovsrätt. The Pirate Bay (TPB) – medverkansansvar för fyra personer. HUDOC - Europadomstolens databas. HUDOC - Europadomstolens databas. Databas med rättsfall från Europadomstolen (Europeiska domstolen för de  I Domstolsverkets databas för rättsfall kan du hitta referat av Högsta domstolens viktigare mål från och med 1981 och framåt med hjälp av referensen från NJA. Sök  NJA-referat – från 1911; NJA-notiser – från 1920; Högsta domstolen (löpande) – från 1997; Högsta domstolens prövningstillstånd – från 2007; Rättsutredningar  Databasen började uppdateras 1.9.2008.

Skriv in ett nyckelord eller en mer detaljerad beskrivning … Rättsfall. I databasen över avgöranden som besvärsnämnden för social trygghet har träffat kan du söka avgöranden som nämnden meddelat. Databasen började uppdateras 1.9.2008. Gå till besvärsnämnden för social trygghets databas. I den databas som förvaltades av den tidigare separata besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden Databas med svensk lagstiftning och svenska rättsfall inklusive förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor. Kontakta biblioteket vid intresse.