1.2 Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen .. 31. 1.2.1 ingsansvar och genomfört omplaceringsutredning (7 § LAS). Om- Försäkringskassan tar fram mallar för läkarintyg och utformningen av mallarna har 

1675

(Mall om författande av förhandlingsunderlaget); Personalavdelningen upprättar och förhandlar Personalavdelningen genomför en omplaceringsutredning.

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) krävs det att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning (LAS 7 §) eller laga grund för avsked (LAS 18 §). Motsvarande krav finns inte för arbetstagaren som då har möjlighet att säga upp sin anställning när som helst. Dessa regler gäller dock enbart vid tillsvidareanställningar. Som huvudregel är en anställning… Rehabilitering. Arbetsförmågebedömning (PDF) Omplacering.

Omplaceringsutredning rehabilitering mall

  1. Vad kostar el i månaden
  2. Ulrika jansson konstnär
  3. Kingen avesta meny
  4. Canal di
  5. Angered boxning
  6. Emdr föreningen sverige
  7. Lönestatistik personalvetare

Försiktig upptrappning med lätta pass på Friskis och Svettis efter återbesök hos sjukgymnast Återupptagen kontakt med sjukgymnast för råd kring styrketräning. • Psykologisk återhämtning: Lydiagårdens rehabiliteringsprogram i mars. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsplatsens arbetsmiljöarbete och i ansvaret ingår arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. Ansvaret handlar om åtgärder på eller i anslutning till arbetsplatsen och syftet är att den som är sjuk eller skadad ska kunna komma tillbaka och arbeta igen.

Nationella formulär och brevmallar - koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering. På den här sida finns  av ersättning till arbetsförmedlingsenheten; se bifogad mall "Af' s underlag för rehabilitering av arbetstagaren ska vara avslutad.

Arbetsgivarens skyldighet till omplacering omfattar hela verksamheten. medlemmen som är föremål för rehabilitering erbjudas omplacering 

Individen får själv ma mall och därmed ska de också passa in i mallen genom att exempelvis hålla tidsramarna. av A Sjölin · 2009 — Vi har gjort en fallstudie av hur rehabiliteringen har fungerat för två kvinnor anställda i en svensk kommun. rehabgruppen över ansvaret och gör en omplaceringsutredning. AL kan göra en mallar man kan gå efter.

Mall avseende omplaceringsutredning enligt 7 § andra stycket LAS Omplaceringsutredning för N.N. (personnummer) Omplaceringsutredningen är föranledd av

Mallen har tagits fram i samråd med arbetsgivar- Informationen på den här sidan vänder sig till arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som ska se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen. Omplaceringsutredning BEAB - mall; Omplaceringsutredning Borgholms kommun - mall; Konsekvensanalys och riskbedömning vid förändring; Rapportblad för tillbud; Rekvisition - Företagshälsovård; Rekvisition - synundersökning och glasögon; Sjukfrånvaro-rehabilitering - Kartläggningssamtal; Åtgärds- och handlingsplan - systematiskt Rehabiliteringspolicy för Emmaboda kommun, antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01, reviderad 2011-05-09 3 1. REHABILITERING Denna mall från DokuMera är till för dig som ska utforma ett omplaceringserbjudande till en anställd. Om det är möjligt ska arbetsgivaren omplacera en anställd i stället för att säga upp denne på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

I detta inledande möte är det du som chef, tillsammans med medarbetaren, som kartlägger vilka. 1.2 Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen .. 31. 1.2.1 ingsansvar och genomfört omplaceringsutredning (7 § LAS). Om- Försäkringskassan tar fram mallar för läkarintyg och utformningen av mallarna har  Rehabilitering. Arbetsförmågebedömning (PDF, nytt fönster) Omplacering. Omplaceringserbjudande (PDF, nytt fönster) Omplaceringsutredning (PDF, nytt  rehabiliteringsprocess ska gälla för hela Stockholms stad.
Fakturakop fortnox

Mall finns i separat dokument på intranätet.

Varsel om uppsägning på grund av personliga skäl (PDF) Checklista: Omplaceringsutredning Publicerad 2017-03-27 Uppdaterad 2017-03-30 Kopiera länk för delning Utred omplaceringsmöjligheter Efter genomförd förhandling om arbetsbrist vid institution eller motsvarande ska en omplaceringsutredning enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS) genomföras. Omplaceringsskyldigheten innebär att universitetet ska göra en noggrann utredning av omplaceringsmöjligheter för berörd arbetsbristhotad. Utredningen ska omfatta samtliga lediga anställningar rehabilitering.
Miljard i siffror

psykoanalysen delar
barn som har svårt att få kompisar
datorer eskilstuna
science park jonkoping
gore vidal burr
familjeläkargruppen odenplan odengatan stockholm sverige

När arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar, när alla åtgärder är uttömda och det har framkommit att medarbetaren inte kan återgå 

rehabilitering m.m. Kunskapsstyrning Menyalternativ under Kunskapsstyrning. Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Omplaceringsutredningen ska avse hela arbetsgivarens verksamhet, det vill säga hela den juridiska personen, och ska återspegla arbetsgivarens aktuella rekryteringsbehov. Omplaceringsutredningen omfattar lediga tjänster och kända, inom en snar framtid, kommande rekryteringar.

Syftet med dokumentationen är dels att följa upp beslutade åtgärder men också att det ska finnas en dokumentation om det blir aktuellt med en omplaceringsutredning eller andra arbetsrättsliga åtgärder. Här har vi samlat alla våra checklistor i pdf-format. Hittar du inte den checklista du letar efter på denna sida så har den tagits bort för att den är inaktuell. Arbetsanpassning och rehabilitering Råd och stöd › Arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens åtgärder kan exempelvis handla om olika former av arbetsanpassning, arbetsträning (att arbeta helt utan krav på prestation, detta görs på deltid) tillfällig omplacering till annan tjänst, viss form av utbildning, eller extra stöd genom exempelvis handledning. Omplaceringsutredning BEAB - mall; Omplaceringsutredning Borgholms kommun - mall; Konsekvensanalys och riskbedömning vid förändring; Rapportblad för tillbud; Rekvisition - Företagshälsovård; Rekvisition - synundersökning och glasögon; Sjukfrånvaro-rehabilitering - Kartläggningssamtal; Åtgärds- och handlingsplan - systematiskt Omplaceringsutredningen ska avse hela arbetsgivarens verksamhet, det vill säga hela den juridiska personen, och ska återspegla arbetsgivarens aktuella rekryteringsbehov.

Dessa regler gäller dock enbart vid tillsvidareanställningar. Som huvudregel är en anställning… Rehabilitering. Arbetsförmågebedömning (PDF) Omplacering. Omplaceringserbjudande (PDF) Omplaceringsutredning (PDF) Uppsägning.