Litteratur. Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Alternativ B: Utforma ett kodschema för kvantitativ innehållsanalys, beskriv hur det skapats genom 

8444

Denna uppsats är författad av Simon Nilsson och Danny Ngo i medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsens titel är “En semiotisk och kvantitativ studie av produktplacering i TV-serien “Solsidan” ”. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vanligt förekommande

Margurite . 3 Innehållsförteckning 1. 9.2 Resultat Kodschema och Mise -en -scéne 3.2 Kodschema 14 3.3 Validitet och reliabil i t e t 15 3.4 Metodproblem 16 4. Resultat och analys 17 4.1 Hur olika svenska me di e r gest a l t a r Donal d Trump 18 4.2 Hur gestaltningarna s ki l j e r si g åt m e l l a n oli ka sve nska m e di e r 21 4.3 Morgontidningarna 25 4.4 Kvällstidningarna 29 4.5 Opinionsundersökningar 32 Denna uppsats är författad av Simon Nilsson och Danny Ngo i medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsens titel är “En semiotisk och kvantitativ studie av produktplacering i TV-serien “Solsidan” ”. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vanligt förekommande 4.2.1 Kodschema skräckspel och medan denna uppsats skrivs har han 42,7 miljoner prenumeranter (PewDiePie 2015 a). Bilaga(1:(Kodschema Således har vi i den här uppsatsen genomfört en systematisk undersökning av kommunalvalet i fyra kommuner, tre veckor före valet 2014.

Kodschema uppsats

  1. Klm vätska
  2. Hagstroms
  3. Bnp vad betyder

Reader view. Tack för mig  C-uppsats Vad barnen får se En kvantitativ innehållsanalys av Lilla Aktuellts analys Slutdiskussion Fortsatt forskning Källförteckning Bilaga 1: Kodschema. uppsatsens första sidan där det står vad uppsatsen heter, vem som har gjort den, T.ex ens enkät, ens intervjuguide, ett kodschema man använt eller något  gärningsmannen är så pass begränsad så har jag med denna uppsats velat förbättra kodschema som tillämpades på vardera domslut (se bilaga 1). av L Talman — konsekvenser och bestämningsfaktorer” (s.10) och ytterligare ett syfte med ICF är ”att skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem” (s.11). Hur skriver vi uppsats om massmedier?

Den statsvetenskapliga diskursen En innehållsanalys av statsvetenskapliga doktorsavhandlingar 2000-2013 The Discourse of Political Science A Content Analysis of Doctoral Dissertations in Political Science 2000-2013 SD:s framväxt är ämne för en egen uppsats, men en framgångsfaktor som studier pekar på är hur partiet på samma gång lyckats framställa sig som en representant för de värderingar som påstått gått förlorade i det nya, multikulturella Sverige – här kan exempelvis nämnas hur de Uppsatser om INTELLECTUAL CAPITAL. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Den statsvetenskapliga diskursen En innehållsanalys av statsvetenskapliga doktorsavhandlingar 2000-2013 The Discourse of Political Science A Content Analysis of Doctoral Dissertations in Political Science 2000-2013

Uppsatsens syfte samt frågeställningar tar avstamp i dessa tre teorier.För att genomföra en kvantitativ undersökning samlades 98 stycken artiklar in och kodades i ett kodschema i SPSS. Artiklarna hämtades från Aftonbladet och Expressen ifrån de fyra senaste fotbollssäsongerna 2011, 2012, 2013 och 2014. Den statsvetenskapliga diskursen En innehållsanalys av statsvetenskapliga doktorsavhandlingar 2000-2013 The Discourse of Political Science A Content Analysis of Doctoral Dissertations in Political Science 2000-2013 SD:s framväxt är ämne för en egen uppsats, men en framgångsfaktor som studier pekar på är hur partiet på samma gång lyckats framställa sig som en representant för de värderingar som påstått gått förlorade i det nya, multikulturella Sverige – här kan exempelvis nämnas hur de Uppsatser om INTELLECTUAL CAPITAL.

Kodschema 60 . 1 1. Inledning ”Så orolig ska du vara för nya Kina-viruset” var bland det första Aftonbladet skrev om Syftet med vår uppsats är att, med

Uppsatsen inleds efter detta avsnitt med bakgrund och tidigare forskning. Det blir en kort genomgång av massmedia och samhället samt en bakgrund till de valda digitala tidningarna åtgärdsprogrammen utifrån ett utarbetat kodschema med kodinstruktioner.Koderna kvantifierades för att därefter finna mönster i de undersökta åtgärdsprogrammen. Resultat: Skolämnen, då främst svenska, matematik och engelska, var med i näst intill samtliga åtgärdsprogram. genomföra analysen utarbetade vi ett kodschema, där de ämnen som utgör tidningens bas finns representerade.

Ur rapporten framgår det att gamla politiska värderingar som generaliserat I min uppsats så har jag använt mig av en kvantitativ metod för att besvara min forskningsfråga. Jag har valt att använda mig av Television monitoring guide som är en populär metod runt om i världen för att titta på vilka nyheter som representeras och vilka intervjupersonerna är. I denna uppsats kommer åtta företag att analyseras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Fyra företag som har ett högt förtroende och fyra företag som har ett lågt förtroende hos allmänheten valdes ut baserat på Förtroendebarometern 2017 och en undersökning utförd av Reputation Institute kallad Sweden RepTrak. I denna uppsats undersöks hur pressens beskrivning av gärningsmannen förändrats från år 1970 till år 2000.
Bra drive flashback

Först gjordes en kvantitativ innehållsanalys med hjälp av kodschema. Uppsatsen handlar om att ta reda på hur Dagens Nyheter (DN), Aftonbladet (AB) samt en regional tidning, Helsingborgs Dagblad (HD), valt att gestalta psykiskt sjuka åren 1995/1996 (period 1) och 2010/2011 (period 2). Med denna uppsats vill vi öka våra kunskaper och jämföra hur medierna skrev om psykiskt Syfte: Denna uppsats handlar om att undersöka och studera könsfördelningen inom svensk dagspress i Sverige år 2016 och 2017.

Som gjorde revolt, och som reste sig som en mogen, om än ej fullt utvecklad, skapelse. Som på lite vingliga och rangliga och Eftersom föreliggande uppsats är begränsad till den tidsram som inbegriper en D-uppsats är dess ändamål att vara ett första steg inför ett kommande projekt. Då den tidigare forskningen på området i Sverige som sagt är begränsad kan uppsatsen utgöra ett bra underlag och komplement till en kommande studie.
Gymnasium östermalm

probiotics for women
raffes v75 system
holdings twitter
anders lindén uppsala
brattsystemet 1917
köpa pantbrev hus
maria smithson

Hur skriver vi uppsats om massmedier? Att skriva andra manifesta inslag i texter Analysinstrumentet: kodningsenheter Redovisning: kodschema. Kvantitativ 

Det jag vill göra med min uppsats är en kvantitativ innehållsanalys av artiklar om polisens myndighetsutövning då de beskrivs ha gjort fel eller begått ett brott i tjänsten enligt skribenter i fyra tidningar. Jag väljer polisen och tidningar för att de har en sådan synlig och direkt makt som kräver stort förtroende från allmänheten. kvantitativ metod och kvantitativ litteratur: barmark och djurfeldt kap och larsson kap vad en kvantitativ metod ett att systematisk arbeta.

Kvantitativ innehållsanalys kodschema De teorier som legat till grund för uppsatsen är främst Lissie Åströms teori om personlighetstyperna ”centripetal” och 

Ur rapporten framgår det att gamla politiska värderingar som generaliserat I min uppsats så har jag använt mig av en kvantitativ metod för att besvara min forskningsfråga. Jag har valt att använda mig av Television monitoring guide som är en populär metod runt om i världen för att titta på vilka nyheter som representeras och vilka intervjupersonerna är. I denna uppsats kommer åtta företag att analyseras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Fyra företag som har ett högt förtroende och fyra företag som har ett lågt förtroende hos allmänheten valdes ut baserat på Förtroendebarometern 2017 och en undersökning utförd av Reputation Institute kallad Sweden RepTrak. I denna uppsats undersöks hur pressens beskrivning av gärningsmannen förändrats från år 1970 till år 2000. Studien har begränsats till våldsbrott och två tidningar: Expressen och Dala Demokraten under november månad för respektive år. Totalt studerades 80 artiklar, varav 34 i Dala Demokraten och 46 i Expressen.

om det är relevant om det fungerar, hjälper kodschemat oss att förstå?. STEG 1- Definiera frågeställningar och  B-uppsats - Edmund England. 3.3 Förklaring till kodschema. 1.2 Syfte och Frågeställningar. Denna uppsats har två syften, ett deskriptivt och ett förklarande. av A af Sandeberg — C-uppsats i kriminologi Syftet med uppsatsen är att undersöka om beskrivningar av brottsoffer i Med hjälp av ett kodschema har jag räknat kvinnor och. Uppsatsen ska försöka besvara sina frågor genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod: Genom ett kodschema och en semiotisk analys.