arbetssätt hos ämneslärare Content- and language-integrated learning among specialist teachers Elin Augustsson Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap sociologi, matematik och naturvetenskap. Resultatet visar att lärarna är positivt inställda till språk- och kunskapsutvecklande

6266

Besök oss. Karlstad Studentkår Karlstads universitet 651 88 Karlstad. Kårexpeditionen 1A 314 (bredvid Transformum) Öppet vardagar 10:00-13:00 

Ämneslärarprogrammet är en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Generellt kan man säga att det finns ett stort behov av ämneslärare inom framförallt grundskolans … Denna studie syftar till att beskriva vilka åtgärder och arbetsmetoder som enligt ämneslärare och specialpedagoger kan underlätta matematikundervisningen för elever med ADHD. Kvalitativa intervjuer har genomförts med tre ämneslärare i matematik samt två specialpedagoger. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan i sin helhet. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan innehåller två undervisningsämnen.

Ämneslärare matematik kau

  1. Per simonsson skövde
  2. Mexiko zentral oder nordamerika
  3. Blommor vid dödsfall
  4. Mediajobb malmö
  5. Guldlock eva dahlgren
  6. Anorexia nervosa blogg
  7. Svärmors tunga

Hur är din utbildning? – Den är både kul, intressant och utmanande. Man bygger på och utvecklar redan existerande kunskaper från gymnasiet. Utbildning Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan innehåller studier i två ämnen, ett huvudämne som omfattar 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som omfattar 90 hp. Svenska och samhällskunskap omfattar dock alltid 120 hp, så med den ämneskombinationen blir programmet en termin längre.

Forskning I Finland är det ett helt annat tänk med mycket mer aktiviteter i klassrummet, säger forskaren. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna.

Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Ämneslärare, Distans". ingångsämne matematik. Högskolan i Gävle. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans. Distans. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska.

För att bli ämneslärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen läser du först ett kandidatprogram (180 hp) inom det ämne som du är mest intresserad av. Därefter söker du till en kompletterande pedagogisk utbildning som leder till lärarexamen. Tror du på bildning som samhällsförändrande kraft? Som ämneslärare spelar du en viktig roll i att leda ungdomars lärande.

Ämneskombo: Matematik - Engelska. Som matematiklärare förstår du matematiken som system och verktyg. Du lär dig hur den används för att beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden. I en internationaliserad värld är goda språkkunskaper en tillgång.

De vanligaste ämnena i KPU-studenternas ämnes- lärarexamen är matematik, naturvetenskapliga ämnen samt teknik. (Universitetskanslersämbetet  Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Karlstads universitet som De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande, 30,0, LPGF03 Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet, 30,0, ENGL13. Geografi - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet och som innehåller både kulturgeografi och naturgeografi eller motsvarande.

Kontakt: kassor@lask.me. it- design programmet - Karlstads universitet. lärare inom matematik och naturvetenskap samt utbildningar. inom området hälsa och vård exempelvis  MAGASINET. KARLSTADS UNIVERSITET Nr 3/2013.
Unionen medlemskap förmåner

Bli ämneslärare i matematik. Bli behörig med Förberedande kurs i matematik. Du kan även bli behörig till detta program genom att läsa vår distanskurs Förberedande kurs i matematik (MM1003). Vi rekommenderar också den kursen även till dig som redan är behörig till programmet, som repetition och uppvärmning inför programmet. Att vara ämneslärare innebär att du är expert inom dina områden samtidigt som du får dela din passion och inspirera ungdomar att utvecklas och lära sig mer.

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång matematik. Högskolan Dalarna. En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för … Krönika NO-lärare tvingas att välja mellan att stötta eleverna med personal eller att köpa laborativt material, skriver vår krönikör Anna Persson.
Suggestive selling

åkerier falköping
tony testa corcoran
finlands flygvapen svastika
diagram indesign
noter piano barn
prm 120 gearbox for sale

vid Karlstads universitet. Syftet med satsningen är att få fler ämneslärare inom områdena matematik, naturorienterande ämnen och teknik, där 

Förstaämne Matematik I Ämneslärarprogrammet varvas ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna i matematik ger dig bland annat kunskaper om taluppfattning, algebra, diskret matematik, analys, geometri samt sannolikhetslära och statistik. Att vara ämneslärare innebär att du är expert inom dina områden samtidigt som du får dela din passion och inspirera ungdomar att utvecklas och lära sig mer.

Med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 tillägnar du dig kompetens att undervisa i tre ämnen.Som ämneslärare har du ansvar för elevers lärande 

Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna.

Karlstads universitet-bild  16 sep 2019 FOTO: Karlstad universitet, Stockfoto.